Vitajte na stránke Zelenej ochrany rastlín!

Zelená ochrana rastlín predstavuje skrátený názov projektu Využitie pokroku vo vývoji informačno-komunikačných technológií (IKT) v mobilnom vzdelávaní s cieľom podporiť interaktívne vzdelávanie dospelých v oblasti ekologického poľnohospodárstva .

Úlohou projektu je sprostredkovanie všetkých dostupných informácií o ochrane rastlín v ekologickom poľnohospodárstve jednoduchou formou, vzhľadom k tomu že takýto súhrnný materiál v podmienkach Slovenska chýba. Projekt má tiež poskytnúť informácie potrebné pre širšie využitie environmentálne bezpečných technológií, prispievajúcich k udržateľnému rozvoju ako jednej z priorít Európskej únie.

Hlavný cieľ

 

Cieľom projektu č. 2009-1-SK1-LEO05-00792 Využitie pokroku vo vývoji IKT v mobilnom vzdelávaní s cieľom podporiť interaktívne vzdelávanie dospelých v oblasti ekologického poľnohospodárstva je vytvorenie internetovej stránky – www.greenplantprotection.eu a umožniť vzdelávanie užívateľov „za chodu“ prostredníctvom mobilných a vreckových informačných technológií ako napr. mobilné telefóny, PDA, laptopy a tablety, pretože mobilné vzdelávanie je perfektným riešením pre súčasnú mobilnú spoločnosť. Projekt má prispieť k vytvoreniu a testovaniu procesov vedúcich k zvyšovaniu kvality v ďalšom odbornom vzdelávaní, príprave a celoživotnom vzdelávaní. Mobilné zariadenia sa môžu používať kdekoľvek a kedykoľvek – doma, vo vlaku, v poli, a to je neoceniteľné pri vzdelávaní pracujúcich ľudí. Tento spôsob vzdelávania podporí neformálne vzdelávanie a spoluprácu s praxou. Projekt a jeho výstupy prispejú k ďalšiemu kariérnemu rastu užívateľov a praktická aplikácia výsledkov projektu má prispieť k redukcii používania pesticídov v poľnohospodárstve.

 

Za obsah stránky zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

Konzorcium

 

Konzorcium implementujúce projekt č. 2009-1-SK1-LEO05-00792 Využitie pokroku vo vývoji IKT v mobilnom vzdelávaní s cieľom podporiť interaktívne vzdelávanie dospelých v oblasti ekologického poľnohospodárstva (skratka Zelená ochrana rastlín) sa skladá z troch partnerov

 

 flag Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko)

 

 flag Association for Hungarian organic farming - Mögért (Maďarsko)

 

 flag  Biocert (Taliansko)

 

V tomto partnerstve sa spájajú dobré odborné vedomosti v oblasti biologickej regulácie hmyzu a patogénov (SPU v Nitre), agroekologickej regulácie burín (Mögért) a e-learningu v poľnohospodárstve (Biocert). Koordinátorom projektu je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na základe vedeckých poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných odvetviach a tvorivé vedecké bádanie. Vychádzajúc z uvedených úloh SPU v rámci slovenských univerzít má svoje jedinečné postavenie a celonárodnú pôsobnosť.

Vedeckovýskumné projekty sú predovšetkým spojené s poznávaním biologických, technických, ekonomických a sociálnych javov zabezpečujúc lepšie využitie potenciálu rastlín a hospodárskych zvierat s produkciou zdravotne neškodných potravín a ostatných potrieb obyvateľstva pri uplatňovaní zásad ochrany, tvorby krajiny a životného prostredia s ohľadom na transformačné procesy v spoločnosti a rozvoj vidieka, na racionálne využívanie prírodných zdrojov a ochranu kultúrneho dedičstva.

 

MÖGÉRT (Spoločnosť pre ekologické hospodárenie v Maďarsku) vznikla v roku 2004 s cieľom rozvíjať ekologické poľnohospodárstvo v Maďarsku. Pôsobí ako zastrešujúca organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je zhromažďovanie a zjednocovanie organizácií s podobným zameraním. Táto spoločnosť tiež vyvíja výskumné a vzdelávacie aktivity v oblasti ekologického poľnohospodárstva, organizuje vzdelávacie kurzy a školenia, pripravuje študijné materiály pre zahraničie a prepája domáce organizácie zo zahraničnými. MÖGÉRT sa skladá z niekoľkých oddelení (výskum a vzdelávanie) zabezpečujúcich šírenie výsledkov výskumu v oblasti ekologického poľnohospodárstva a zavádzanie vzdelávacích programov. Jednotlivé oddelenia udržujú kontakt s inými ekologickými asociáciami, organizáciami, kontrolórmi a výrobnými podnikmi doma i v zahraničí.

 

BIOCERT je nezisková vedecká a technická spoločnosť spojená s iniciatívami agro-environmentálneho rozvoja. Je členom Medzinárodnej federácie hnutí organického poľnohospodárstva (IFOAM), Talianskej asociácie pre ekologické poľnohospodárstvo (AIAB) a Konzorcia pre marketing organických produktov (BIOMEDTERRANEO). Aktívne prispieva k oživeniu procesov týkajúcich sa eko-udržateľného rozvoja od primárneho sektora až po školenia, plánovanie a výskum. Biocert sa spolupodieľal na vývoji 9 novátorských európskych školiacich modelov pre ekologické poľnohospodárstvo.

Financovanie

 

 

Projekt Leonardo da Vinci – transfer inovácií registrovaný pod číslom 2009-1-SK1-LEO05-00792 s názvom Využitie pokroku vo vývoji IKT v mobilnom vzdelávaní s cieľom podporiť interaktívne vzdelávanie dospelých v oblasti ekologického poľnohospodárstva je podporený Európskou komisiou v rámci Programu celoživotného vzdelávania.

 

Číslo zmluvy: LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531

Trvanie projektu: 01. 11. 2009 – 31.10. 2011

Kontakt

 

Slovakia  Hungary  Italy

 

flag  Ing. Peter Tóth, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Slovenská republika

 

Tel: 00421 37 641 42 67

E-mail: petery@nextra.sk

_____________________________________________

 

 

flag  Ing. Monika Tóthová, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Slovenská republika

 

Tel: 00421 37 641 42 52

Mobile: 00421 902 822 821

E-mail: Monika.Tothova@uniag.sk

_____________________________________________

 

 

flag  Prof. Dr. Radics László

MÖGÉRT

Arany tér 5. I/1.

7400 Kaposvár

HUNGARY

 

Korešpondenčná adresa:

Lidérc utca 31

1121 Budapest

HUNGARY

 

Tel: +36 1 482 6235

Mobile: +36 30 441 55 63

E-mail: laszlo.radics@mogert.hu

________________________________________________

 

 

flag Dr. Vörös Ildikó

MÖGÉRT

Arany tér 5. I/1.

7400 Kaposvár

HUNGARY

 

Korešpondenčná adresa:

Lidérc utca 31

1121 Budapest

HUNGARY

 

Tel: +36 1 482 6121

Mobile: +36 30 441 5721

E-mail: ildiko.voros@mogert.hu

________________________________________________

 

 

flag  Dr. Salvatore Basile

BIOCERT Association

Via Tasso 169

80127 Napoli

ITALY

 

Tel: 0039 0817613830

Mobile: 0039 3315937200

Fax: 0039 0817612734

E-mail: biocert@biocert.it

___________________________________________________

Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.
Prístup na stránku vyžaduje registráciu. Vaša registrácia Vám umožní bezplatný prístup k celému obsahu stránky.

Menu

Používateľský účet

Podujatia

« June 2019 »
MonTueWedThuFriSatSun
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Mobilná verzia

Social sites

Aktuálne počasie

Nitra: Jasno, 1 °C

Napoli: Bez významných mrakov, 13 °C

Budapest: Jasno, 1 °C